UC tilldelar iDoc utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag.

Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år hos UC. De företag som belönas med utmärkelsen visar på stark tillväxt, där parametrar som lönsamhet, soliditet, anställda och betalningsförmåga tas i beaktning. Läs mera om UC och Tillväxtbolag https://www.uc.se/