Läkare Haparanda Hälsocentral

Arbete på läkarmottagning , ronder på SÄBO. Akutmottagning, konsultation gentemot sjuksköterskor, fysioterapeuter. 8-17 samt om det finns patienter kvar är akutläkare för dagen den som stannar kvar, ingen jour utöver ovan.

Sjuksköterska Ambulansen

Ambulansen Söderhamn, Bollnäs, Hudiskvall söker sjuksköterskor till perioden v. 25-32. SSK med VUB ambulanssjukvård, IVA, anestesi.

IVA-SSK Kalix sjukhus

IVA-sjuksköterska till IVAK Kalix sjukhus. Uppdrag dag/kväll/natt-tjänstgöring. 100% under perioden v. 23-35.

Stäng meny
Menu