Transparens 

 
Organisationsnummer
556945 6824
 
Styrelse / Verklig huvudman
Ledamot Erik Lind, Suppleant Peter Lind
Erik Lind 100%
Besöksadress
Sandgatan 9
602 21 Norrköping
 
Vi tar emot fakturor digitalt på:
inbox.lev.830832@arkivplats.se
 
Ledningssystem och kvalitetsarbete
 • Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt miljöledningssystem och är ISO certifierade med 14001 och ISO 9001.
Kollektivavtal
 • Vi är medlem i Vårdföretagarna och Almega. Vi arbetar aktivt för att du som patient eller anhörig ska få bästa möjliga vård. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.
Kvalitet
 • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
 • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
 • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag
 • • Vi finns registrerade på allabolag
Trygghet
 • Vi har kollektivavtal. För bemanning läkare, bemanning sjuksköterska, sjuksköterskor, bemanning unionen och kommunal.
 • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
 • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter
Transparens
 • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
 • Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår  hemsida.
Vårdgivare
 • Vi är registrerade i Socialstyrelsens / IVOs vårdgivarregister